Kontrollansvarig Mölndal

• Kontrollansvarig Mölndal cert. enl. PBL
• Vid ny- och tillbyggnation
• Ska stå med i bygglovsansökan
• Upprättar kontrollplan
• Privatpersoner eller företag

Stöd till privatpersoner och företag som är i behov av en kontrollansvarig Mölndal med omnejd. De flesta uppdrag är nybyggnation av villor men även till- och komplementsbyggnader samt ibland vissa renoveringar som kräver en kontrollansvarig enligt lagen eller vid kommunens önskan/krav.

Vad kan en kontrollansvarig i Mölndal göra?

Den kontrollansvarige bör hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan. Hen ska bedöma om den upprättade kontrollplanen följs och påminna/informera om att övriga nödvändiga kontroller ska utföras. Den kontrollansvarige ska även närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra eventuella sakkunnigkontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Hen dokumenterar sina byggplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara värdefulla vid utvärderingen inför slutbesked och ger ett utlåtande till byggherren samt byggnadsnämnden vilket sedermera ligger till grund/underlag inför ett ev. slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, förmodligen och vanligtvis om du tänker göra ingrepp i själva konstruktionen. En kontrollansvarig krävs ofta för de flesta byggprojekt där det krävs lov. Uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ska dock finnas med redan i byggherrens ansökan om lov eller bygganmälan. Den kontrollansvarige kan som konsult hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan även om det inte krävs att hen ska följa ert ärende från början till slut. Vidare ska KA under byggnationen bedöma om kontrollplanen följs.

Den kontrollansvarige ska också delta vid det tekniska samrådet, besiktningar och vid kommunens arbetsplatsbesök.

Tveka inte att kontakta mig om du behöver en kontrollansvarig i Mölndal.